alt

สวทช. โดยโครงการ TAIST - Tokyo Tech เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 90 ทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 564 8016-8
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: TAIST-Tokyo Tech
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)

ขอเชิญพบกับเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับเปิดบ้าน ต้อนรับเยาวชน ครู
ผู้ปกครอง และน้องๆ จากโรงเรียนทั่วภูมิภาค

9-10 มกราคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป