alt

alt

วท. สวทช. ผนึกกำลัง ม.มหิดล เอ็นซีซีไออี ทีเส็บ และ กทม. ดึง RoboCup 2021

จัดใหญ่ที่ไทย มุ่งปั้นไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของอาเซียน

3 ตุลาคม 2561 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทเอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ทีเส็บ และกรุงเทพมหานคร ประกาศยืนยันประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ในเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของอาเซียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12202-20181003-robocup-2021

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป