alt

 • ขอเชิญผู้ประกอบการเขตภาคตะวันออกสัมมนาทิศทางขับเคลื่อนอุตฯ งานเชื่อมไทย กับ EEC

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
  ขอเชิญผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมสัมมนา ฟรี !
  ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานเชื่อมไทยกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
  ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสมัยใหม่ในการผลิต และสร้างนวัตกรรม และเป็นแนวทางปรับปรุงระบบการผลิตของแต่ละสถานประกอบการ 

  พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับจำนวนจำกัด 60 เท่านั้น
  ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล
  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 0 2564 7082 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381 • โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)

  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)
  เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต
  เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด
  อย่าช้า !!! ทุนมีจำนวนจำกัด รอบที่ 2 รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1508-1516 หรือ สมัครได้ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Big Rock: : พิธีเปิดตัวโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
  ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทย์สร้างคน
  ศุกร์ที่ มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 • กิจกรรม Science Talk “ศาสตร์แห่งฟิสิกส์ มหัศจรรย์การเรียนรู้และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
  ที่น่าสนใจ
  ” “เจาะลึกร่างกายของเรา เปิดโลกแห่งศาสตร์การวิจัยด้านแพทย์และสรีรวิทยาและ นักเล่นกลเคมี
  งานวิจัยและพัฒนาด้านเคมีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของมนุษยชาติ
  โดยผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สำหรับครูและ
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
  (Fabrication Lab)
  เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
  8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
  12 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

 • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
  สำหรับนักเรียนระดับ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  25-27 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

 • ร่วมจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในงาน สวทช. วิทย์สัญจร ประจำปี 2561 “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค
  14-15 มิถุนายน 256 ณ สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” ครั้งที่ 2
  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
  12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

เปิดรับสมัคร

 • เชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
  “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
  ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการทดสอบคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารต่างๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
  02 5297100 ต่อ 77249 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  ได้ที่ https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/190-antibacterial-assay-student-61.html  

 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์
  และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2562
  ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป