alt

alt

ก.วิทย์ฯ สวทช. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดงานตะลุยวันเด็ก 2560

 

สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

alt

 

11 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในหัวข้องาน "สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย" ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เผยยอดตอบรับมีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมงานรวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน  เพื่อร่วมชมการแสดงของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน และเล่นสนุกตามฐานกิจกรรมกว่า 20 ฐาน พิเศษกว่า 10 ฐานกับเกมส์เพื่อเรียนรู้และซึมซับพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนมากมาย

 

สำหรับกิจกรรมเด่นภายในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ประจำปี 2560” ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายที่ให้ทั้งความสนุก และเปิดโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน อาทิ

  • กิจกรรมเถ้าแกลบพอเพียง ตามรอยพ่อ เด็กๆ จะได้เรียนรู้การนำของเหลือทิ้งเช่น เถ้าแกลบ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าช่วยลดขยะ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมโครงการของพ่อ ใครน้อ...ตอบได้? ให้เด็กๆ แข่งกันกันทายภาพต่างๆ ที่เป็นภาพของโครงการในพระราชดำริ เพื่อหาผู้ชนะที่ตอบได้มากที่สุด
  • กิจกรรม Power of King เป็นเกมส์สนุกๆ ที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริฯ และพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 5 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ดาวฝนหลวง พระมหาชนก หนูเยี่ยมงาน กังหันชัยพัฒนา และกีฬาของพ่อ
  • กิจกรรมมาชั่ง (หัว) มันกันเถอะ เป็นกิจกรรมนำหัวมันสำปะหลังมาชั่งน้ำหนักให้ได้ตามบัตรที่จับขึ้นมา เช่น จับได้บัตรตัวเลข 5 กับบัตรที่มีเครื่องหมายมากกว่า แสดงว่าน้องๆ ต้องหยิบมันสำปะหลังมาวางลงบนตราชั่งให้มีน้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม โดยน้องสามารถหยิบจำนวนมันสำปะหลังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อน้องๆ เล่นเกมเสร็จ พี่ๆ จะอธิบายถึงว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องชั่งหัวมัน เชื่อมโยงไปถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการชั่งหัวมัน ที่จังหวัดเพชรบุรี 
  • กิจกรรมนักวิทย์น้อย ตามรอยพระราชา มี 4 ฐานย่อย ได้แก่ โครงการพลังงานทดแทน (กังหันลม) โครงการแก้มลิง โครงการฝนเทียม และโครงการเลี้ยงกบในพระราชดำริเรียนรู้ชีวิตกบ
  • กิจกรรมทฤษฎีใหม่ ไร่พอเพียง เป็นการเรียนรู้ทฤษฎ๊ใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ ได้แก่ บ้านพอเพียง ปลูกพืชผักเป็นอาหาร แหล่งน้ำใช้สอย เลี้ยงสัตว์น้อยใหญ่ และปลูกข้าวกันเถอะ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5011

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป