alt

alt

สวทช. จัดบรรยายพิเศษ งานวิจัย 0 บาท สู่การศึกษากลไกการทำงานของสมอง

พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช.

 

alt

 

18 ม.ค. 60 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย และชมรมนักเรียนทุน สวทช. (NSTDA Scholarships Society) จัดกิจกรรมพิเศษและนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยของนักเรียนทุน สวทช. โดยมี คุณจันทร์ธิรา มงคลวัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 

 

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยศูนย์บาท สู่การศึกษากลไกการทำงานของสมอง” โดย ผศ. ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กพิเศษด้วยอาชาบำบัด และดนตรีบำบัด และยังเป็นศิษย์เก่านักศึกษาทุน TGIST มาเผยเส้นทางประสบการณ์ในอาชีพ กว่าจะประสบความสำเร็จ ที่เริ่มต้นงานวิจัยแบบไม่มีงบประมาณวิจัยเลย แต่สามารถทำงานวิจัยได้ ด้วยแนวคิดที่ว่า “งานวิจัยศูนย์บาท มีเพื่อนเหมือนมีแขนมีขา” กล่าวคือ การมีเพื่อน มีเครือข่าย และคอนเนคชั่นต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งทุกคนควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เพราะทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

 

alt

 

นอกจากนี้ อาจารย์ยังเล่าถึงเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับที่มาในการศึกษากลไกการทำงานของสมองว่า จุดเริ่มต้นมาจากลูกศิษย์ที่เป็นครูสอนเปียโนมาถามงาน ทำให้เกิดไอเดียวิจัยพัฒนาสมองขึ้นมาที่ใช้แค่เสียงดนตรี การร้องเล่น เต้นรำ และสัตว์เลี้ยง เข้ามาช่วยพัฒนาสมอง ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ของตนเอง โดยอาจารย์เริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งอาชาบำบัด ฝึกขี่ม้า และเรียนเปียโน จนสามารถสอบถึงขั้นที่เป็นครูสอนเปียโนได้ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์เองมีผลงานวิจัยต่างๆ แล้วกว่า 30 ผลงาน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป