จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2558

หัวข้อข่าวในจดหมาย

  • ไอทีเพื่อชีวิตใหม่ผู้ต้องขัง ด้วยน้ำพระทัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • 9 ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว
  • ENZease เอนไซม์ดูโอ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย
  • กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี 57 และประมาณการปี 58
  • สวทช. ก.วิทย์ฯ ติดอาวุธเกษตรกรไทย... เพื่อการพัฒนาชนบท จ.สกลนคร
  • iTAP สวทช. ก.วิทย์ จับมือ กสอ. และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สร้างความเข้มแข็ง SMEs
  • สวทช. ก.วิทย์ เปิดงาน "NSTDA Investors Day 2015"
  • สวทช./ก.วิทย์ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 2558/2

 

บทความ

 

Bangkok Mini Maker Faire งานมหกรรมรวมพล "เมกเกอร์" นักสร้างสรรค์นวัตกรรมครั้งแรกในไทย

 

บทสัมภาษณ์ Star

ภารกิจการก่อตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกของประเทศไทย ดร.พนิต กิจสุบรรณ

 

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [4.35 MB]

 

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป