NSTDA Newsletter

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2558

ข่าว

  • “อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา” คว้ารางวัลโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4
  • ก.วิทย์/สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่
  • สัมมนา The Arctic and Climate Change
  • สวทช. ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2015 ตะลุยแดนญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์
  • ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
  • ธ.กรุงเทพ สนับสนุน เนคเทค/สวทช. จัดประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย ในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย
  • พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

 

บทความ

  • “ไข้เลือดออก” ภัยร้ายที่ต้องรู้

 

บทสัมภาษณ์

  • นักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์อาเซียนสำหรับสตรี (ASEAN Science Prize for Women) : ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

 

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [5.11 MB]

 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป