จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2558

หัวข้อข่าวในจดหมาย

  • กระทรวงวิทยาศาสตร์/สวทช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทย สนับสนุนโครงการ "Enjoy Science: Let's Print the World"
  • MTEC/สวทช./กระทรวงวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน ส่งผลงานวิจัยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
  • กระทรวงวิทย์/สวทช. จับมือเบทาโกร เปิดตัวนวัตกรรมอาหาร“ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย
  • เปิดตัวหนังสือ “60 พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
  • “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”หนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน Asian Science Camp 2015
  • โครงการ EYH : ขยายขอบข่ายความรู้ สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นำ 50 เอสเอ็มอีญี่ปุ่นบุกอุทยานฯ โชว์ศักยภาพ
  • ผลงานวิจัยเนคเทคได้รับเกียรติขึ้นหน้าปกวารสารนานาชาติ

 

บทความ 

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี นวัตกรรมทางการเกษตรแบบยั่งยืนตัวช่วยคุมแมลงศัตรูพืช

 

บทสัมภาษณ์ Star

ทำงานวิจัยเพื่อมุ่งพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ กับ ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง

 

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [5.75 MB]

 

 

 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป