จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หัวข้อข่าวในจดหมาย

  • สี่หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านบาท หนุนวิจัย ป.เอก
  • “วัคซีนพืช” สุดยอดนวัตกรรมไทย
  • ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง
  • ไบโอเทค ร่วมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc
  • กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเอกชน ร่วมแก้วิกฤติยางพารา
  • เนคเทค คว้ารางวัลในงาน Thailand ICT Excellence Award 2015
  • ก.วิทย์ฯ/สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่ง ด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558
  • กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน
  • ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงาน

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [6.71 MB]

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป