จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2558

หัวข้อข่าวในจดหมาย

  • กระทรวงวิทย์ฯ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
  • นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการงานกระทรวงวิทย์ฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล
  • สวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมฯคัดสรรงานวิจัยช่วยผู้ประกอบการไทย
  • กระทรวงวิทย์ฯ แถลงผลงาน 6 เดือนโชว์ใช้นวัตกรรมเป็น“ข้อต่อ”
  • บัญชีนวัตกรรมไทยสะพานเชื่อมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมไทย เพื่อการพัฒนาประเทศ
  • เพิ่มมูลค่าเครื่องสำอางสมุนไพรไทย ด้วยนาโนเทคโนโลยี
  • ปฏิทินกิจกรรม Activity
  • บทสัมภาษณ์ Star ถ้าทำอะไรเป็นคนแรกของประเทศได้ จงรีบทำ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์

 

alt ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป