นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (อายุ 55 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71503 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2556-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
  • ปี 2553-2556    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2552-2553    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2551-2552    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโปรแกรม - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2549-2551    ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนกลุ่มคลัสเตอร์และโปรแกรมยุทธศาสตร์ -  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2543-2549    ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2536-2543    หัวหน้างานบริหารบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป