ดร.เจนกฤษณ์

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา (อายุ 49 ปี)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ในสาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยลีไฮ (Lehigh University) มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ดร. เจนกฤษณ์ เริ่มงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ในตำแหน่งวิศวกร ในบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และในปี พ.ศ. 2533 ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ (National Science Foundation Research Center for Advanced Technology for Large Structural Systems) ที่มหาวิทยาลีไฮ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2539  ดร. เจนกฤษณ์ ได้ร่วมงานบริษัทชัชวาล-เดอเวเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในเครือบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด (ในขณะนั้น) ต่อมาได้ร่วมงานกับบริษัทวันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทำจากไม้ยางพาราชั้นนำของไทย ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ จนถึงปี พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2547 ดร. เจนกฤษณ์ เข้าร่วมงานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งเลขานุการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยในช่วงก่อตั้ง (Thai Business Incubators & Science Parks Association, Thai BISPA) 

ในปี พ.ศ. 2553 ดร. เจนกฤษณ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Asia-Pacific Division President, International Association of Science Parks (IASP)) ซึ่งมีสมาชิกเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆกว่า 400 แห่ง จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป