จัดงานอย่างไร?…ให้ปลอดภัยในยุค Next Normal

จัดงานอย่างไร?…ให้ปลอดภัยในยุค Next Normal เราพร้อมช่วยคุณด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อม โปรโมชั่น Buy 5 get 1 Free!!! เพียงใช้บริการห้องประชุม/สัมมนา 5 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้งไปเลยทางศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีบริการครบวงจร ทั้งบริการการประชุมแบบOnline และ Onsite บริการอาหาร รวมถึงการจัดหาห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทุกการบริการอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัย COVID-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TCC)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7170 กด 1 หรือ ต่อ 6011-3
E-mail : smv@nstda.or.th