Meeting Package

บริการแพ็คเก็จห้องห้องอบรมสัมมนา พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยให้บริการแพ็คเก็จห้องห้องอบรมสัมมนา พร้อมอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย 

Coffee Break Meeting Package
– บริการประกอบด้วย เครื่องดื่มร้อน 2 ชนิด แถมเครื่องดื่มเย็น 1 ชนิด พร้อมขนม ที่มีให้เลือกมากมายทั้งคาว-หวาน จำนวน 2 ชนิด

Half Day Meeting Package
– บริการประกอบด้วย เครื่องดื่มร้อน 2 ชนิด แถมเครื่องดื่มเย็น 1 ชนิด พร้อมขนม ที่มีให้เลือกมากมายทั้งคาว-หวาน จำนวน 2 ชนิด
– บริการประกอบด้วย บุฟเฟ่ห์อาหารไทย 5 ชนิด ข้าวสวย พร้อมขนมหวานและผลไม้

Full Day Meeting Package
– บริการประกอบด้วย เครื่องดื่มร้อน 2 ชนิด แถมเครื่องดื่มเย็น 1 ชนิด พร้อมขนม ที่มีให้เลือกมากมายทั้งคาว-หวาน จำนวน 2 ชนิด ต่อมื้อ เช้า/บ่าย
– บริการประกอบด้วย บุฟเฟ่ห์อาหารไทย 5 ชนิด ข้าวสวย พร้อมขนมหวานและผลไม้