ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ภายใต้โครงการความร่วมมือ
“การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร”
โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาพิเศษ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร #โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
📅 วันที่ 27 มกราคม 2566
📍 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
⏰ เวลา 09.00 – 12.00 น. Smart Monodzukuri
💻 ลงทะเบียน https://shorturl.asia/KXRT8
⏱ เวลา 13.00 – 16.00 น. สิทธิประโยชน์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ผู้ประกอบการควรทราบเพื่อประโยชน์ขององค์กร
💻 ลงทะเบียน https://shorturl.asia/rjFyk
――――――――――――――――
ติดต่อสอบถาม
INBOX : https://bit.ly/3bOUWLm
เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7170 กด 1 หรือ ต่อ 6011-3
———————————
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ 🤝
———————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TCC)
สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน (ICE)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
INBOX : https://bit.ly/3bOUWLm
เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7170 กด 1 หรือ ต่อ 6011-3
E-mail : smv@nstda.or.th
Google Map : https://g.page/TSPCC?gm