Food and Beverage Service

บริการด้านงานจัดเลี้ยงอย่างครบวงจร ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย พร้อมทีมงานอำนวยความสะดวกตลอดระยะการจัดงานของคุณ

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยให้บริการด้านงานจัดเลี้ยงอย่างครบวงจร ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย พร้อมทีมงานอำนวยความสะดวกตลอดระยะการจัดงานของคุณ