สิ่งอำนวยความสะดวก

   • ที่จอดรถ

   • อินเตอร์เนตไร้สาย

   • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

   • ศูนย์บริการธุรกิจ

   • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรงพยาบาล

   • ร้านสะดวกซื้อ

   • ธนาคาร

 • ที่จอดรถ

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีพื้นที่สำหรับจอดรถทั้งในร่มและนอกอาคารกว่า 300 คัน และยังมีพื้นที่จอดรถภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ดังนี้

 • อินเตอร์เนตไร้สาย

  บริการ Free Wi-Fi  ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

  ร้านอาหาร Science Café และร้านกาแฟ บริเวณชั้น 2 รองรับการจัดเลี้ยงต่างๆ ด้วยอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย และยังมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอาคารตรงกันข้าม

 • ศูนย์บริการธุรกิจ

  เพื่อให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องส่งแฟ็กซ์ ทั้งนี้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่พลาดในทุกธุรกิจที่ท่านดำเนินการอยู่

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรงพบาบาล

  ศูนย์ประชุมฯ มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน และ เครื่อง AED พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังมีโรงพยาบาลซึ่งอยู่อาคารติดกัน  และพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

 • ร้านสะดวกซื้อ

  ร้านสะดวกซื้อ อยู่อาคารตรงข้าม (อาคาร19) สะดวกในการเดินทาง

 • ธนาคาร

  พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงเทพ  2 สาขาย่อย และตู้เอทีเอ็มพร้อมให้บริการ