ติดต่อเรา

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14)

เลขที่ 130 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อีเมล์ : smv@nstda.or.th

โทร : 0-2564-7170

โทรสาร : 0-2564-7160