ความเป็นมา

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park Convention Center – TSPCC) ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นิคมวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ภายใต้การบริหารงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นอาคาร 4 ชั้น ที่ออกแบบเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม การประชุม อบรมสัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่นๆ บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 30,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คน

ชั้น 1-2 เป็นห้องโถงนิทรรศการ พื้นที่ 2,480  ตารางเมตร เป็นพื้นที่จัดแสดงงาน สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ตามความต้องการ

ชั้น 3-4 ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่ Auditorium ขนาด 376 ที่นั่ง ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์            ห้องรับรองแขก VIP รวมถึงห้อง Boardroom ขนาด 61 ที่นั่ง