Accommodation & Transportation

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ให้บริการที่พักร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ทั้งโรงแรมและหอพักต่าง ๆ รอบพื้นที่โดยนำเสนอเรตราคาพิเศษในการจองห้องพัก พร้อมจัดรถตู้รับ-ส่ง ให้บริการในการเดินทางเพื่อมาใช้งานศูนย์ประชุมฯ

 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ให้บริการที่พักร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ทั้งโรงแรมและหอพักต่าง ๆ รอบพื้นที่โดยนำเสนอเรตราคาพิเศษในการจองห้องพัก พร้อมจัดรถตู้รับ-ส่ง ให้บริการในการเดินทางเพื่อมาใช้งานศูนย์ประชุมฯ