ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยรับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)และ มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยรับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)และ มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)

“ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดงาน TMVS (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) เพื่อเป็นการการันตีถึงคุณภาพของผู้ประกอบกิจการไมซ์ในด้านสถานที่และมาตรฐานระดับสากล”
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ในงาน MICE Standard Day 2022 โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทยและอาเซียน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับตลาดไมซ์ในอนาคต โดยศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และ มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) เพิ่มเติมในปี 2564 นี้
.
ปัจจุบันศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงานโดยมีห้องประชุม (Meeting Room) และ สถานที่จัดแสดงสินค้า (Exhibition Hall) ที่ออกแบบเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม การประชุม อบรมสัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 30,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คน โดยศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือนิคมวิจัยสำหรับเอกชน จังหวัดปทุมธานี
“ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ”