ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย(TMVS) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย(TMVS) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2021 โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในรูปแบบออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทยและอาเซียน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับตลาดไมซ์ในอนาคต ซึ่งในการนี้ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ประเภทห้องประชุม และ ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย และ ได้รับ มาตรฐาน ASEAN MICE Venue Standards (AMVS) หรือมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ซึ่งเป็นมาตรฐานสถานที่จัดการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว โดยเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล และเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการและสถานที่ของผู้ประกอบธุรกิจ MICE ในประเทศไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ASEAN Connectivity ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  พร้อมให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ด้วยหัวใจบริการ
“ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ”
ผู้ที่สนใจปรึกษาด้านการจัดงานประชุมและสัมมนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7170 กด 1 หรือ ต่อ 6011-3
E-mail : smv@nstda.or.th