กลุ่มเครื่องมือในห้องสร้างผลงานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก

1. กลุ่มเครื่องมือ Rapid Prototype (เครื่องสร้างชิ้นงานอัตโนมัติ)
    เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างชิ้นงานตามการออกแบบในคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสร้างชิ้นงานได้ในทุกรูปแบบของ 2 มิติ หรือชิ้นงาน 3 มิติ ในเวลาอันรวดเร็วอย่างอัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมือช่างหรือฝีมือช่างใดๆ ในการขึ้นชิ้นงาน ทำให้สามารถสร้างโครงงานที่ซับซ้อนเท่าที่จะสามารถวาดแบบขึ้นมาได้ และสามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

2. กลุ่มเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
    เป็นกลุ่มเครื่องมือเพื่อการพัฒนาทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องมือในกลุ่มนี้ประกอบด้วย เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบัดกรี เช่น หัวแร้งพร้อมหัวเป่าลมร้อน เครื่องดูดซับควันตะกั่ว วัสดุเพื่อการบัดกรีอื่น ๆ เช่น ตะกั่ว แหนบ สายไฟ ที่พร้อมใช้งาน อีกทั้งยังมีเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาอิเล็คทรอนิกส์ เช่น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ต่าง ๆ ได้แก่ มัลติมิเตอร์ สเปกตรัม ออสซิโลสโคป เป็นต้น

3. กลุ่มเครื่องมือช่าง (เครื่องมือ Mechanical)
    เครื่องมือในส่วนนี้เป็นเครื่องกลหนัก และเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในส่วน Rapid prototype ได้ เครื่องกลหนักส่วนใหญ่ เช่น เครื่อง CNC เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเชื่อม เลื่อยจิ๊กซอว์ หินเจียร เป็นต้น จะถูกเก็บไว้ในห้องเก็บเสียงเนื่องจากมีเสียงดัง ฝุ่นละอองและคราบน้ำมันในระหว่างการทำงาน
สำหรับเครื่องมือช่างทั่วไป เช่น สว่าน ไขควง และเครื่องมือตัดอื่นๆ จะเก็บไว้ใกล้กับเครื่องมือในกลุ่ม Rapid Prototype เครื่องมือในส่วนนี้ยังรวมถึงเครื่องมือสำหรับความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ถุงมือ ปลอกแขน หน้ากาก เป็นต้น

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์
    เป็นกลุ่มเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระบบดิจิตอล จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการวัดค่าความเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอื่นๆ และเครื่องมือบัดกรี เป็นต้น