บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีความพร้อมในการบริการที่พักค้างแรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากร แขกพิเศษ
พี่เลี้ยงเยาวชน และผู้ทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรมได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

บ้านพักรับรอง ขนาด 2 เตียง จำนวน 16 ห้อง  พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว ห้องรับแขก มุมครัว
   และมุมระเบียงพักผ่อน

ห้องพักขนาด 2 เตียง จำนวน 12 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำในตัว
ห้องพักขนาด 4 เตียง จำนวน 50 ห้อง โดยสามารถปรับขยายเป็น 6 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
   และห้องน้ำในตัว

ห้องพักผ่อนอิริยาบถ (บนอาคาร 10 ชั้น) สำหรับพบปะสนทนา อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือปรึกษาการทำงานกลุ่ม
 


 

บ้านพักรับรอง

 


 ห้องพักขนาด 2 เตียง

 


ห้องพักขนาด 4 เตียง

 


ห้องพักผ่อนอิริยาบท