“สำคัญ” ขยายระยะเวลาการส่งผลงานชิงรางวัล
โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สวทช. ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานทั้งสองกลุ่มเข้าชิงรางวัล ดังนี้
- ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1-24 กันยายน 2565
- โรงเรียนสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 กลุ่มรางวัลเท่านั้น
- นำวิดีโอคลิป (คุณภาพอย่างน้อย 720p) อัปโหลดลงในยูทูป (YouTube) โดยตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ และนำส่งผลงานมาในฟอร์มส่งผลงานที่ลิงก์: https://forms.gle/JM1pmKUeFpQrsu6c9

กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล
1)  กลุ่มรางวัลสื่อการสอนคณิตศาสตร์:  ประกาศผล  วันที่ 29 กันยายน 2565
2)  กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ: ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 29 กันยายน 2565
     2.1)  20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก นำเสนอผลงาน (ทีมละ 15 นาที): วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 17:00 น.
     2.2)  ประกาศผลรอบตัดสิน กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ: วันที่ 7 ตุลาคม 2565
  ดาวน์โหลด  คลิก

กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม เกี่ยวกับข้อมูลชุดสื่อโคมไฟบทเรียนออนไลน์ หรือการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถเข้ากลุ่มไลน์ (scan QR Code) โดยจะมีวิศวกร นักวิชาการและทีมคอยตอบข้อซักถาม