โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อยู่ระหว่างการจัดส่งชุดสื่อฯ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 189 โรงเรียน โดยท่านสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนควบคุมการส่งพัสดุ (EMS) ได้ดังไฟล์ที่ปรากฎ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้าศึกษาการใช้อุปกรณ์และชุดสื่อฯ จากบทเรียนออนไลน์ จำนวน 6 บทเรียน โดยไม่จำกัดเวลาและจำนวนผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งจะเปิดให้เข้าศึกษาได้ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://www.nstda.or.th/ssh/vdo-learning.html

ทะเบียนควบคุมการส่งพัสดุ (EMS)
  ดาวน์โหลด  คลิก

วิธีเข้าบทเรียน

สอบถามข้อมูลบทเรียนเพิ่มเติมได้ที่