สวทช. โดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท XYZPrinting (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นชุดสื่อการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติและเน้นให้ นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือวางแผน และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

สื่อการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับ 👨‍🔬👩‍🔬 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
      1.ชุดสื่อการเรียนรู้ “โคมไฟแถบแสง LED” ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงเรียนละ 1 ชุด
      2.บทเรียนออนไลน์ ที่สามารถเข้าศึกษาได้ไม่จำกัด เวลา สถานที่ https://www.nstda.or.th/ssh

📢 หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้ 🚩
📢 แจ้งผลการพิจารณาส่งมอบชุดสื่อฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ssh

ส่งผลงานชิงรางวัล
      สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานการใช้สื่อการสอนมาให้ สวทช. และผ่านการคัดเลือก ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวนเครื่อง 14 เครื่อง (โรงเรียนละ 1 เครื่อง)
📢 แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกและผลการตัดสินรางวัลเร็วๆ นี้ ทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ssh
===============================================================
✍️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์ 📧 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ☎ โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226