สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 📢📢 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ประจำปี 2565 🌳🌳 "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน" 🚩สนใจนัดหมายเวลาฝึกอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02 5297100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์) หรือ 📧 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 🌏ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่... 

หนังสือประชาสัมพันธ์
กำหนดการ