สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ❣️❣️เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02 5297100 ต่อ 77220 หรือ 📧 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จดหมายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดโครงการ 
ใบสมัคร