สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project-JSTP) รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565
✍️ เปิดรับสมัครออนไลน์ในระดับ ม.ต้น วันนี้ - 12 เมษายน 2565
✍️ เปิดรับสมัครออนไลน์ในระดับ ม.ปลาย วันนี้ - 17 เมษายน 2565
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🌏 https://www.nstda.or.th/home/calendar_post/jstp_25/
#JSTP #NSTDA-สวทช.