กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมออนไลน์ “สร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting” ❣️ ผ่านโปรแกรม Zoom 💻 
🚀มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง ผ่านการเขียนแบบและเรียนรู้เทคโนโลยีการใช้เครื่อง Laser Cutting ✨✨
     🚩 มีข้อกำหนดคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น และโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งสำหรับ Window เท่านั้น
     🚩 หลังจบกิจกรรมมีชิ้นงานจัดส่งถึงบ้าน 🏠
🎯กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2 - ม.3) และตอนปลาย (ม.4 - ม.5)
💵ค่าใช้จ่าย 300-400 บาท/คน (ไม่รวม Vat) 
🌞🌞 โรงเรียนที่สนใจให้ สวทช. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้ง Online และ Onsite ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ปรมาภรณ์) โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226