กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจสมัครเข้าร่วม 💝 กิจกรรมออนไลน์ “สร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting” 💝
🌞มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง ผ่านการเขียนแบบและเรียนรู้เทคโนโลยีการใช้เครื่อง Laser Cutting
📌กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2 และ ม.3)
    จำนวน 15 คน/วัน/ครั้ง (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมโดยจะต้องมีผู้เข้าร่วม 5 คน ขึ้นไป)
📌คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น (ข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร) และโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งสำหรับ Window เท่านั้น
💵ค่าใช้จ่าย 300 บาท/คน (หลังจบกิจกรรมมีชิ้นงานจัดส่งถึงบ้าน)
📌วันที่จัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2564
⏰ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
⏰ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
⏰ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
📌 วิธีการสมัคร link https://forms.gle/X7donJDwtje2xjFR6 หรือ scan QR code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
❌❌ ขยายเวลารับสมัครถึง 10 สิงหาคม 2564 ❌❌
🌞🌞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ปรมาภรณ์)
📩 โรงเรียนที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมออนไลน์สำหรับนักเรียน สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ทาง inbox Facebook : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)