กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของให้ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ณ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเงินพระราชทานจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
อ่านข้อมูลได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-01062564