เปิดแล้ว! #โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับผู้พิการที่ติดเชื้อ #โควิด19 เริ่มวันนี้ (1 มิ.ย. 64) เป็นวันแรก
.
โดยนอกจากจะมีบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มาให้การรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้ว #สวทช. ยังได้ระดม #นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นผลงานนักวิจัยของ สวทช. มาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้พิการตลอดช่วงที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้
.
บรรยากาศข้างในโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจะเป็นอย่างไร และมีนวัตกรรมทันสมัยอะไรบ้าง ไปชมพร้อมกัน.......