ประกาศรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564
📌
โอกาสที่จะได้รับ:
- เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และทัศนศึกษานอกสถานที่
- สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
- มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
- มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพัน
- สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
📌 รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.nstda.or.th/jstp
📌 รับสมัครวันนี้ - 15 ธันวาคม 2563
📌 สอบถามเพิ่มเติม
     💝 ระดับ ม.ต้น โทร. 02 470 8394 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     💝 ระดับ ม.ปลาย โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1434 , 1436 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JSTP-24-64