บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี 

📌 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รับสม้ครเป็นหมู่คณะ หรือโรงเรียน จำนวน 30 คน/รอบ)
📌 ค่าสมัคร 700 บาท/คน

กิจกรรมที่เปิดรับมี 2 หัวข้อดังนี้

💝 หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer”
💝 หัวข้อ “Design and create masterpiece, with Laser cutting machine”

🌞 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 529 7100 ต่อ 77226 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ปรมาภรณ์)

  เอกสารประชาสัมพันธ์