ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สวทช. ได้จัดทำวิดีโอคลิป (video clip) กิจกรรมการทดลองเพื่อให้ช่วงระยะเวลาวันหยุดอยู่บ้านของเยาวชนเกิดประโยชน์ และได้รู้จักกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกและทำได้ง่ายๆ โดยเปิดให้เข้าชมที่ Fanpage : ScienceCamp ในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์และวันอาทิตย์)

นอกจากการชมวิดีโอคลิปและได้ทำการทดลองที่บ้านแล้วยังสามารถร่วมสนุกกับทาง Fanpage : ScienceCamp โดยลงรูปหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของน้อง ๆ และผู้ปกครองในระหว่างที่ทำกิจกรรม แล้วโพสต์ลงใน comment ของกิจกรรม Fanpage : ScienceCamp ซึ่งทาง สวทช. มีของรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกวันละ 2 รางวัล ระยะเวลาในการร่วมสนุกของกิจกรรมคือ 1 สัปดาห์นับจากวันที่เปิดวิดีโอคลิปให้เข้าชม และจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกวัน ๆ ละ 2 รางวัล

ติดตามวิดีโอคลิปกิจกรรม และกติกาได้ที่ https://www.nstda.or.th/sciencecamp/funscience/index.php