หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) ระดับปริญญาโท
วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2563
รายละเอียด : ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน (โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน)
สาขาที่เปิดรับ :
          1. College of Engineering and Architecture
          2. College of Health and Agricultural Sciences
          3. College of Science
เปิดรับสมัคร : บัดนี้ - 27 เมษายน 2563
ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/ucd/2020/recruit-09042563-html.html
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (คุณเยาวลักษณ์) หรือ 81922 (คุณนฤมล) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และหากมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สามารถสอบถามได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่งไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.