ปีการศึกษา 2563 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตรมหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และหลักสูตรการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ กำหนดการ ใบสมัคร
2. การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  กำหนดการ ใบสมัคร