"ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร" ปี'63 ... 
ขอเชิญน้องๆ ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 เวลา 9.00-15.30 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ "สนุกคิด วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พบกิจกรรมสนุกๆ ด้านวิทยาศาสตร์จากพี่ๆ นักวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร ของ สวทช. สนใจติดต่อผู้ประสานงานกิจกรรม 0 2529 7100 ต่อ 77202, 77217, 77218 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  <Click