บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัครกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจาปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 529 7100 ต่อ 77226 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่... 

  เอกสารประชาสัมพันธ์