ปีการศึกษา 2562 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตรมหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน ได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77113 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และหลักสูตรการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเรียนรู้ “ราแมลง” ในประเทศไทย ได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77249 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี

1. มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน
2. การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
3. เรียนรู้ “ราแมลง” ในประเทศไทย