บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประจำปี 2562 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77220 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่... 

  หนังสือประชาสัมพันธ์
  กำหนดการ
  ใบสมัคร