เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! "การแข่งขัน KidBright Hackathon 2019" ในหัวข้อ Extension & Plugin Development Design ...เปิดโอกาสให้กลุ่ม KidBright community และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต่อยอดและขยายขีดความสามารถของบอร์ด KidBright และบล็อคใหม่ ๆ ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมด้าน STEM Education ในอนาคต ...

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kid-bright.org/news/article/262

--------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม :
งานบริหารจัดการแข่งขันทั่วไป
คุณนิรมล ประทีปะจิตติ   095-789-9333  

งานโจทย์เชิงเทคนิค
คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร  081-755-6013  
ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์  089-130-0633