บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการทดสอบคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารต่างๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77249 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จดหมายประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์
ใบสมัค