บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช. เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77220  หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จดหมายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร