ปีการศึกษา 2561 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และค้นหาคำตอบจากกระบวนการวิจัยในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ และสนใจศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77113 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จดหมายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร