ปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77220 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่... 

   กำหนดการ 
   ใบสมัคร