ประชาสัมพันธ์.. เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13 (Science Film Festival - SFF 2017) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/sci2pub/