หนังสือ "นักวิทย์คิดถึงในหลวง" เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คที่รวบรวมบทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเขียนโดยนักวิทย์อาสารวม 18 ท่าน จากทั้งภายในและภายนอก สวทช. นักวิทย์ที่ชาว สวทช. รู้จักคุ้นเคย ได้แก่ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดร.รอยล จิตรดอน ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ดร.เฉลิมพล เกิดมณี คุณธนภัทร ศรีโมรา และคุณพรพิมล ผลินกูล เป็นต้น  เพื่อบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ โดยมีจุดเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทำงานสายวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดมุมมอง แรงบันดาลใจ และความประทับใจ ในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 น้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/e-book/11575-king-rama9-and-science